Infermer/a a l’spai

Martes, 28 de mayo de 2019
  • No Especificado
  • Barcelona
  • Solicitudes están cerradas.
Grup ATRA

Oferta de treball d’infermer/a l’spai

Lloc de Treball:
Infermer/a amb coneixements i experiència en salut mental i addiccions per a treballar a l’SPAI – Servei Integral per a les Conductes Addictives del Prat de Llobregat.

Treball en sala de reducció de danys i en medi obert amb persones sense llar i altres necessitats associades.

 

Entitat: ATRA Associació.

 

Titulació: Infermeria
Descripció:
·         Substitució vacances: Torns de matí i tarda. Un mes a 39h/setmanals i un mes i mig a 30h/setmanals

 

·         Temporalització: Del 21 de Juny al 13 de Setembre

 

·         Tasques a realitzar:

×           Intervenció en medi obert amb persones sense llar i altres casuístiques

×           Intervenció amb els usuaris del Programa Calor i Cafè

×           Responsable de les intervencions sanitàries: cures, proves ràpides d’VIH i VHC, etc.

×           Organització  i realització de tallers grupals d’Educació per la Salut amb els usuaris de Calor i Cafè.

×           Responsable del Programa de prevenció i actuació en cas de sobredosi.

×           Acompanyaments dels usuaris a les visites mèdiques,  si s’escau.

×           Seguiment dels usuaris ingressats en serveis de salut: sociosanitaris, UPD, etc…

×           Coordinacions amb els serveis de salut (CSMA, ABS’s, CUAP, CAS, hospitals, etc.)  per tal de garantir la adient cobertura sanitària dels usuaris en funció de les seves necessitats.

 

·         Sou:

1781.30€ x 12 pagues  39h/ set

1368,03€  x 12 pagues  30h/set

 

 

·         Perfil / requisits:

·         Indispensable: Titulat/da en Infermeria

·         Formació i experiència en salut mental, drogodependències i persones sense llar .

·         Competències requerides:

×           Iniciativa, planificació i organització

×           Treball en equip i cooperació

×           Autoconfiança

×           Autocontrol

×           Empatia

×           Compromís amb l’organització

×           Flexibilitat i gestió del canvi

×           Aprenentatge i utilització de coneixements